FAQ är uppdaterad

Nu har vi uppdaterat vår FAQ med information om hur du gör när Windows Mobile Device Center har slutat att fungera så att du inte längre får någon kontakt med din handdator.

SBG FAQ