GeoPad version 2016.01.1204 finns nu för nedladdning

Nyheter och förändringar i version 2016.01.1204 av GeoPad.

Parallell offset

Vi har i denna version skapat möjlighet att sätta offset på baslinjer och polylinjer. Offset kan användas för plan och höjd, tillsammans eller var för sig. I plangrafiken visas orginalläget streckat och det flyttade läget med fet linje.

offset_polylinje

Nytt referensvärde för väglinjer

Vi har nu infört ett nytt referensvärde för avståndet till närmsta TP i profil (dVTP) som kan väljas för grafisk visning i såväl planvy som sektionsvy. Värdet fungerar på samma vis som för det vanliga dTP (för planlinje), ett positivt värde visar hur långt du passerat närmsta TP medan ett negativt värde visar avståndet till nästa TP. Med detta referensvärde ser du snabbt och enkelt var förändringar i profilen sker, perfekt vid utstakning av t.ex kantstenslinjer.

GeoPad ref.värde dVTP

Filöverföring

Filöverföring till externt minne är uppdaterad med en dialog som berättar att filöverföringen är utförd.

filöverföring_extern