Geo 2016.1.951

Nyheter och förändringar i version 2016.1.951.73 av Geo.

Generellt

Denna version av Geo är en mindre uppdatering, framför allt buggfixar och stabilitetsfixar men även några små nyheter.

Filöverföring och filkonvertering

Utökat stöd för Topconavvägare

Vi har utökat stödet för Topcons avvägare så att vi numera även stöder Topcons format *.cs1, vilket är samma som används i Sokkias avvägare. Nu kan du alltså välja Topcon vid importen.

2016-02-26 08-58-382016-02-26 09-00-41LandXML

Vi har nu ändrat version på vår export av LandXML så att vi numera exporterar version 1.2 av LandXML.

2016-02-26 08-45-38 2016-02-26 08-47-30

Mätdata

Korrektion av mätdata

Vi har nu lagt till Leica TS16, TS60 och MS60 i den fördefinierade listan för instrument under atmosfärskorrektion.

2016-02-26 08-32-02

Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören. För en mer komplett lista av buggfixar se vår revisionslista där du laddar ner uppdateringen.
Ett stort tack till er användare som aktivt använder vår inbyggda felhanterare och skickar in felrapporter!