Novapoint2016

Novapoint användarträff 2016

Kom och träffa SBG på Novapointdagarna i Stockholm nu 28-29 Januari!

Vi finns med som utställare i pauserna och som föredragshållare på torsdagen.
Kom och hälsa på oss i montern och snacka lite Geo och Geopad,
Hör vad som är på G och ge oss gärna återkoppling på vad du vill se i framtiden eller om något behöver förbättras.

Glöm heller inte att boka in sal H2 kl 15.00 den 28-Januari då Kent och Mathias pratar om Maskinstyrningsformat
https://www.vianovasystems.se/content/download/14198/201503/file/programblad_salar_mingel.pdf

excavator
bulldozer
whelloader
grader

Välkomna
Fredrik Bergner, Kent Persson, Mathias Henriksson