Geo 2016

Geo2016

Nyheter och förändringar i version 2016.1.950.121 av Geo.

Generellt

Med denna version av Geo har vi fokuserat mycket på presentation av data, framför allt har vi lagt mycket energi på tunnel och terrängmodell. Vi har även försökt att presentera våra nyheter på ett nytt sätt. Hoppas att ni uppskattar det, längst ner på denna sida har vi en väldigt enkel och snabb fråga som vi är glada om ni besvarar.

Volymberäkning

Förändrat användargränssnitt

Nytt användargränssnitt för volymberäkning från terrängmodeller. En arbetsflödesvy används så att filer samtidigt kan öppnas i det grafiska fönstret.

modell_modell

Ny beräkningstyp modell mot sin egen botten (stockpile)

En ny beräkningstyp, modell mot dess bottenyta (stockpile), är implementerad. Denna funktion underlättar framförallt vid volymberäkning av upplagshögar då vi slipper att först skapa en bottenmodell av högen.

Färgsatt differensmodell

Från differensmodeller (*.dfm) finns det nu möjlighet att skapa färgsatta schakt- och fyllplaner i dwg format, med användardefinierade intervall och färger. Funktionen finns under datamenyn när en differensmodell är öppen i den grafiska vyn. Inställningar för olika färger finns enkelt åtkomligt i arbetsflödesvyn när funktionen är aktiv.

schakt1

schakt2

 schakt3

MBS

Ändrat standard för sidolinjer så att *l3d är förstahandsvalet och inte *cfm som i tidigare versioner, det går fortfarande att välja både *cfm och det gamla formatet *.lin

Tunnel

Färgsatta tunneldifferensmodeller

Färgsatta tunneldifferensmodeller kan skapas från tunnelberäkningen, dels kan en utvikt tunneldifferensmodell i 2D skapas där intrång och överberg redovisas med användardefinerade färgskalor. Motsvarande 3D differensmodel kan även skapas i samma funktion. Dessa modeller skapas i AutoCads DWG-format. Vi kallar funktionen för “Jämför mätt mot teoretiskt” och du hittar den under datamenyn när en tunnelberäkning (*.tbs) är öppen och aktiv.

tunneldiff1

Om den teoretiska tunneln är skapad på traditionellt vis med *tun-filer kan anfangslinjer för tunneln automatiskt skapas genom att anfanget kodas i tun-filen. För att detta ska fungera ska vänster anfang kodas “A1” och höger “A2“, tunnelcentrum kan som vanligt kodas “TC” men detta är endast nödvändigt om tunnelcentrum avviker från den räknade centrumlinjen (*.l3d). Består den teoretiska tunneln istället av en dwg-fil ritas endast tunnelcentrum ut.

>>>OBS<<<
Om tunneldifferensmodeller är skapade i tidigare versioner av Geo utan att man använt koden “TC” för tunnelcentrum i tun-filen måste dessa skapas om i Geo 2016 för bli korrekt.

tunneldiff2

tunneldiff3

Terrängmodell

Skapa terrängmodell

Vid skapande av terrängmodell finns nu en inställning som gör det möjligt att välja om punkter vars punktkod börjar med ett minustecken ( – ) skall användas vid skapandet av terrängmodell eller inte. Det finns även en inställning där du väljer var den nya modellen ska öppnas antingen i ett nytt grafikfönster eller i det aktiva fönstret.

trm1

 

Filöverföring och filkonvertering

Ny filöverföringsdialog

En filöverföringsdialog för att överföra filer till eller från en användardefinierad plats, t ex en flyttbar enhet som ett minneskort eller en nätverksplats. Ingen filkonvertering utförs men associerade filer hanteras. I första hand en överföring till/från Geopad eller UMC3D.

fil_överföring

överföring1

Rutnätsmodell/Modifieringsmodell

Möjligheten att konvertera rutnätsmodeller (*.gdm) är flyttad till menyn Funktion.
Användargränssnittet är i en arbetsflödesvy.
Möjligt att konvertera en rutnätsmodell direkt till AutoCAD format dwg eller dxf. Datat kan exporteras som punkter, triangelyta eller rutnät.

rutnät1

rutnät2

 

LandXML

LandXML-filer valideras när de importeras. Resultatet visas i inmatnings-/utmatningsfönstret. Det är också möjligt att välja valideringsmöjligheten i datamenyn när LandXML-filen är aktiv.

Punktmoln

Rutnätsmodeller (*.gdm) kan ingå i ett punktmoln (*.gpc).

Grafik

Väglinjer

Grafikinställningen för väglinjer har nu utökats med möjlighet att ställa in linjetyp och linjebredd. Dialogrutan har även delats upp fler inställningsflikar för ökad tydlighet. Linjetyp och linjebredd för plan slår även igenom på profiluppritningen i grafiken.

linjeegenskaper

Ritning

Profilritning

Profilritningar för vägprofiler kan nu rita ut tvärfall upp till 7,5%

prof1

prof2

Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören.
Ett stort tack till er användare som aktivt använder vår inbyggda felhanterare och skickar in felrapporter!

 

Var detta ett bra sätt att göra revideringslistan?