Geo 2015.2.944

Bild på svart griffeltavla

Nyheter och förändringar i version 2015.2.944.80 av Geo.

Generellt

Denna version av Geo är en mindre uppdatering, framför allt buggfixar och stabilitetsfixar men även några nyheter som vi redan har släppt i Geo 2016. Några av dessa hittar du numera även i 2015.

Filöverföring och filkonvertering

Ny filöverföringsdialog

En filöverföringsdialog för att överföra filer till eller från en användardefinierad plats, t ex en flyttbar enhet som ett minneskort eller en nätverksplats. Ingen filkonvertering utförs men associerade filer hanteras. I första hand en överföring till/från Geopad eller UMC3D.

fil_överföring

överföring1

Rutnätsmodell/Modifieringsmodell

Möjligheten att konvertera rutnätsmodeller (*.gdm) är flyttad till menyn Funktion.
Användargränssnittet är i en arbetsflödesvy.
Möjligt att konvertera en rutnätsmodell direkt till AutoCAD format dwg eller dxf. Datat kan exporteras som punkter, triangelyta eller rutnät.

rutnät1

rutnät2

Volymberäkning

MBS

Ändrat standard för sidolinjer så att *l3d är förstahandsvalet och inte *cfm som i tidigare versioner, det går fortfarande att välja både *cfm och det gamla formatet *.lin
Vid användande av sidolinje med skevning i mbs räknades inte skevning korrekt under vissa omständigheter.

Grafik

Väglinjer

Grafikinställningen för väglinjer har nu utökats med möjlighet att ställa in linjetyp och linjebredd. Dialogrutan har även delats upp fler inställningsflikar för ökad tydlighet. Linjetyp och linjebredd för plan slår även igenom på profiluppritningen i grafiken.

linjeegenskaper

Ritning

Profilritning

Profilritningar för vägprofiler kan nu rita ut tvärfall upp till 7,5%

prof1

prof2

Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören.
Ett stort tack till er användare som aktivt använder vår inbyggda felhanterare och skickar in felrapporter!