geo_jvg

Nu gör vi järnvägsbyggandet enklare!

Geo och GeoPad nu med längdtabell!

Nytt väglinjeformat

Nu kommer Geo 2015 med ett helt nytt väglinjeformat som har stöd för längdtabell. Detta nya format hanterar plan- och vertikalgeometri i en och samma fil, inget mer hokus-pokus med att filer måste heta lika för att hänga ihop. Om längdtabell används lagras även denna i detta nya format.

inmatning_l3d inmtaning_längdtab

  • Plan- och profilgeometri i samma fil
  • Stöd för längdtabell
  • Profilen har nu stöd för parabel
  • Ny grafisk visning i både plan och profil

l3d_planvisning

l3d_profilvisning

Skevningsfil ersätts med ny tvärfalsmodell (.cfm)

Import av DGN-filer från Microstation

Vi har nu lagt till möjligheten att importera DGN-filer från Microstation. Importen sker genom importdialogen och DGN-filer konverteras till DWG-filer som sedan kan öppnas på vanligt vis i Geo.

Tunnel

Vi har nu lagt till beräkning av geologiskt utfall, denna nya funktion återfinns under egenskaper i tunneldelens datameny.

geologiskt_utfall2