SBG ställer ut på Novapoint Användarträff

23-24 oktober, Novapoint Användarträff i Göteborg.

Läs mer på Vianovas hemsida