Leica SmartNet byter IP-nummer

Leica byter IP-nummer på SmartNettjänsterna    Leica_Smartnet_Sweden

För att underlätta för våra GeoPadanvändare har vi gjort en lathund för hur du ändrar IP-nummer i GeoPad.

De nya IP nummren / Url är nu drift från o med 2014 06 09.
IP Nummer = 69.64.185.90 , port 7801
De gamla nummren är aktiva till och med 30 Juni 2014 och det är därför viktigt att i god tid före detta datum ha ändrat anslutnings- och ev. andra inställningar i GNSS-utrustningen innan det datum då de gamla IP-nummren slutar fungera.

Se länk här nedanför!

Ladda ner lathund på denna länk

Lathund för GeoPad och SmartNet