Bild på startskärm för Geo2014

Geo 2014 är här

Nu är Geo 2014 här med lite uppfräschade funktioner. Denna version kan vi dock se som en mindre uppdatering och mer godsaker är att vänta under året. I denna version har vi fokuserat en hel del på stabilitet men även lyckats få lite nyttiga nya verktyg och funktioner. För en fullständig revisionslista titta under ladda-ner/geo.

Ökad spårbarhet

Efter önskemål från fältet har vi ökat spårbarheten på data, i denna version är det främst spårbarhet från inmätningsfiler och lat/long data som följer med till respektive koordinatfil, oavsett vad ni döper filerna till. I en koordinatfil som är beräknad utifrån mätdata sparas såväl ursprungsnamn på filen samt de kända punkter som används vid beräkningen. Från denna koordinatfil kan sedan en utförlig rapport skapas.

Bild på rapport av spårbarhet

Gränssnitt

Bild på flikikoner

Lite mindre uppdatering på hur de olika dokumentflikarna visas för enklare hantering av flikar och fönster. Färgsättning i 3D-vyn är uppdaterad för ökad tydlighet.

System

Ladda ner och installera saknade koordinatsystem direkt inifrån programmet, kontrollera och hämta ny version av Geo direkt inifrån programmet.

Bild på nedladdning av koordinatsystem

Punktmoln

Återigen utökar vi funktionaliteten i punktmolnshanteringen, denna gång med fler importmöjligheter, nya filter, nya visningslägen och sist men inte minst den högt efterlängtade exporten till LAS-formatet. Detta innebär även att en ny punktmolnsmotor måste installeras vid denna uppdatering.

Felrapporterare

För att på sikt få en betydligt stabilare programvara har vi nu skapat en felrapportör som fångar eventuella krascher i Geo och sammanställer en kraschrapport som skickas till utvecklingsavdelningen för åtgärd. Denna kraschrapport har även möjlighet att bifoga en skärmbild på vad som pågick när felet uppstod.

 

Till nedladdningen