GeoPad Utsättning

Vid utsättning med GeoPad kan man välja att mätta punkter ska redovisas i förhållande till någon viss referens. Användaren väljer referensobjekt i GeoPad och därmed visas såväl punktens koordinater som positionen i relation till den valda referensen. Detta användas med fördel vid utsättning, kontrollinmätning med mera.

En referens är vald ända tills man väljer en annan referens, eller ingen referens alls. Programmet kommer ihåg vilken referens man har även när man växlar verktyg och mellan mättillfällena. Med en vald referens kommer referensdata att visas i verktygets numeriska vy tillsammans med övriga data.

Valbara referenser:

  • Väglinjereferens
  • Terrängmodellsreferens DTM
  • Baslinjereferens
  • Punktreferens
  • Volymbeskrivningsreferens
  • Tunnelbeskrivningsreferens
  • Järnväg med lutningssensor