GeoPad Ytkontroll

Ytkontroll i fält

Genom att ange toleranser för ytan så kan man i realtid under inmätningen se om ytan är godkänd. Avvikelserna visas både numerisk och grafiskt. Grönt = inom tolerans. Röd = utanför tolerans för högt. Blå = utanför tolerans för lågt

Det finns även möjlighet att spara olika toleranser t.ex. bärlager, terrass etc.

Ytkontrollsfunktionen fungerar mot alla olika referensmodellstyper MBS, terrängmodell etc.

Efter avslutad inmätning finns möjligheten att skapa en utförlig textrapport.

geopad_ytkontroll_rapport

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Anmälan till SBGs nyhetsbrev
ErrorHere